Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

week 51

Week 51, de periode rondom de 21e december, markeert de omslag van teruglopende zonnestroomopbrengsten naar omooggaande. Het nadir is bereikt. Wat een tegenstelling met de situatie rondom de 21e juni!

Dit jaar was week 51 nogal sombertjes, nat en mild. De zonnepanelen deden het hierom heel matigjes. Laten we zeggen: de boel stond bijna stil. Hoe verhoudt zich dat tot andere jaren? In bijgaand grafiekje vindt u de gegevens van de afgelopen 9 jaar. De gemiddelde opbrengst van mijn oude referentiepanelen (6 stuks 95 Wp, geinstalleerd in 2000) in week 51 is 1,5 kWh. Dit jaar zitten we er onder, maar we hebben nog somberder weken-51 beleefd: in de jaren 2010 en 2012 bijvoorbeeld.

U kunt ook mooi zien hoe stevig zonnestroom fluctueert. Het verschil tussen een droge, zonnige (en naar ik aanneem koude) week 51 en een natte en zwaar bewolkte week 51 bedraagt een factor 4!  Gelukkig kan 2018 niet meer op qua jaarproductie, dankzij de ongelooflijk zonnige zomer.

Opmerkelijk is dat mijn meterstanden mij vertellen dat er in week 51 minder dan 1 kWh aan het net is teruggeleverd. Alle andere weken wordt meer dan 1 kWh teruggeleverd. Meer daarover bij een volgende gelegenheid.