Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Zijn we de Trias vergeten?

Het valt mij op dat ik nauwlijks nog iets lees/hoor over de Trias Energetica.  Wat is dit ook weer een begrip?

  • Beperk het energieverbruik.
  • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen,
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien;

Men zou dus moeten isoleren, isoleren en nog eens isoleren (woning verwarming = 1/2 van jouw energieverbruik – autootje rijden = 1/4 en verlichting, apparaten, koken de resterende 1/4).

De afgelopen jaren ligt bij heel veel mensen de nadruk op sexy zonnepanelen waarmee je de buurman zo goed kan laten zien hoe klimaatbewust je bent (en hoe verspillend dus de buurman), maar in feite izijn zonnepanelen een end-of-the-pipe maatregel die men pas zou moeten toepassen aan hetb eind van de rit die begint met energiebesparen..