Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Zonnestroom temporiseren?

Vanochtend vroeg de presentator van Vroege Vogels is een overigens zeer informatief item over de indukwekkende expansie van zonnestroom in ons land zich af of we niet wat langzameraan moeten doen met de uitrol van zonneparken. Inderdaad, het gaat [gelukkig] erg snel. Peter Segaar (bekend van PolderPV) was van de partij met indrukwekkende cijfers over wat er aan grote PV projecten toegekend is en wat er in de pijplijn zit. Er is in 2017 oficieel 853 MWp geinstalleerd waarvan 437 MWp in de zakelijke sector (bron: Solar Solutions). En met name die sector zit enorm in de lift. In tegenstelling tot particulieren die meestal het dak van de eigen woning benutten voor zonnepanelen zijn de zakelijke projecten allemaal grote projecten: zonneweides, installaties op bedtijfspanden, sporthallen, en zo voort. Er is in het land over met name het lukraak bouwen van zonneweides nogal wat irritatie, wat gemakkelijk kan omslaan in taaie tegenstand. Verder is het zo dat de grote projecten voor 1/3 in buitenlandse handen is. Die buitenlandse investeerders gaan er vandoor met onze subsidiecenten (die door huishoudens worden opgehoest en niet door de grootverbruikers). Maar om te suggereren dat met zonnestroom even pas op de plaats gemaakt moet worden lijkt mij nogal zwak. We kruipen in ons land met 6% duurzaam opgewekte energie ver en ver achteraan in Europa wat verduurzaming betreft. Er moet niet eén maar er moeten wel vijf tandjes bij. Dat we moeten vermijden dat het een rommeltje wordt lijkt mij duidelijk. Wat windenergie op land betreft ligt beleidsuitvoering bij de provincies. Voor zonnestroom is voor zover ik weet maar bar weinig geregeld. Daarom is het vreselijk belangrijk een ministerie voor Duurzame Energie te hebben, We hebben de handicap in ons land dat de regie over verduurzaming bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt: Het motto bij die lieden is: Economy First: Het woord ‘energie’ wordt daar in verband gebracht met fossiele bronnen, belastingvrije kerosine en het gedoe met de gasproductie in Groningen.

Gelukkig gaan gewone huishoudens in ons land onverdroten door met het aanschaffen van zonnepanelen. Hartverwarmend!