Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Verduurzamen: jatten van de armen, geven aan de rijken

Zo ongeveer lees ik de woorden van de heer Silvio Erkens (VVD). Die zei (afgelopen 17 januari in de Eerste Kamer bij het behandelen van het voorstel om de salderingsregeling af te schaffen het volgende: “….Het enige is: met de salderingsregeling lopen de kosten juist op voor de mensen zonder zonnepanelen, de mensen die ze op dit moment niet kunnen aanschaffen. Het gaat daarbij om €200 tot €300 per jaar,
afhankelijk van de inschattingen..” Ofwel: er verdwijnt per jaar 200 tot 300 euro van arme uitgemergelde sloebers die geen zonnepanelen kunnen betalen naar de zakken van die dikke rijke mensen die wel zonnepanelen hebben en die genieten van de salderingsregeling.

Die zit! Als ik naar mezelf kijk: volgens meneer Erkens troggel ik dus al 23 jaar met mijn vette spaarpot geld af van mensen die geen zonnepanelen hebben. Dat is 23 jaar maal 300 euro (we doen royaal – steek nog een sigaar op!) ofwel 6.900 euro, belastingvrij! Dat is meer dan die &^%$# dingen ooit gekost hebben. En dan heb ik ook nog eens tienduizenden kilowatturen uit die panelen gehaald. Gratis, gratis, gratis. Dat zou toch niet mogen in dit land. Het wordt tijd dat we de zon belasten. Het wordt ook tijd dat we verduurzamen gaan belasten, meneer Erkens. Stevig belasten! Door al dat geïsoleer verbruik ik nameijk al jaren per jaar wel 1.000 kubieke meter gas minder dan zonder isolatie. En ik fiets ook wel eens naar een vergaderinkje waarvoor ik net zo goed een auto met chauffeur had kunnen huren. Weg met die zonnepanelen, eruit rukken die isolatie, opbreken die laag isolatie onder de vloer, weg met dubbele ramen, in de shredder met die fiets! Al dat mallotige verduurzamingsgedoe is immers jatten van de armen en verrijking van de rijken, toch? 

bron van inspiratie: notulen Eerste Kamer