Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Er komt een interessant tv programma aan

OHVH-brick-01-fc-218x300Vanaf zaterdag 12 april a.s. te zien op RTL4, eens erie programma’s over het energieneutraal maken van onze woningen.

Via de campagne Ons huis verdient het geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij energieneutraal willen wonen. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag en de noodzaak van verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. Met garantie! Energiesprong werkt samen met partijen die hier ook in geloven: collega’s, vrienden, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies, belangenverenigingen, bouwers, banken etc. Daarnaast heeft Energiesprong een aantal partners die de campagne ondersteunen en verder helpen verspreiden.
Vanaf zaterdag 12 april is Ons Huis Verdient Het te zien op RTL4 in een 8-delige serie. Acht zaterdagen lang om 16.00 uur laat Ons Huis Verdient Het voorbeelden en voordelen zien van wonen zonder energierekening.
websites:
Ons huis verdient het
Energiesprong

Stond u vandaag op de stoep bij deurwaarder?

Zonnepaneeltjes aangeven bij de deurwaarder? Haha!? De man/vrouw zal raar met z’n ogen hebben staan rollen. Het bericht van 27 maart j.l. over de plotselinge inflatieheffing op zonnestroomproductie was een 1 aprilgrap. U betaalt toch ook geen inflatieheffing op de groente uit uw eigen volkstuin, op de plantjes in de vensterbank of op een fietsritje? Daar hebben we de BTW voor (met nadruk op de laatste twee letters).

Maartse productie door de jaren heen

maartopbrengsten_2001_2014Was afgelopen maart eeen topper? Jazeker. Mijn trouwe 6 oorspronkelijke zonnepaneeltjes liggen alweer 14 jaar te bakken in de zomerzonnetjes en te bevriezen in de winters waardoor ik voldoende data heb kunnen verzamelen om te kijken wat er zich zoal door de jaren heen heeft afgespeeld. In de periode 2001-2014 werd in de maand maart gemiddeld 39,2 kWh aan zonnestroom geproduceerd, met uitschieters van +13,6 kWh in 2002 en -15,6 in 2001. De afgelopen maand maart 2014 geeft met z’n 48,3 kWh dus een flinke uitschieter de goede kant op. De gele horizontale band in de grafiek is de bandbreedte. Die ligt dus in maart tussen 52,8 kWh (maart 2002) en 23,6 kWh (2001). De bandbreedte kan ruwweg worden gesteld op de gemiddelde opbrengst plus of min 30%. Dat heb je nu eenmaal in een “gematigd, afwisselend zeeklimaat”.

Heet, heet, een hele week heet water

zonneboiler_76_gradenDe maand maart van het jaar 2014 zal de geschiedenis ingaan als een recordmaand. Dagen achter elkaar zonneschijn en koel, helder weer. En dan het spetterende eind van maart! Wellicht zijn er een paar ‘PV-veteranen’ zie zich het superjaar 2003 herinneren waarin de zon zich het hele jaar utbundig liet zien en waarin mijn zonnestroompaneeltjes nog steeds de beste maartproductie aller tijden hebben gerealiseerd.  Aangezien meer dan 50% van de PV systemen de afgelopen 2 à 3 jaar is geinstalleerd zijn er straks een heleboel PV-bezitters die zullen glundereen van plezier als ze de maandproductiestand van hun omvormer aflezen. Mijn zonneboiler beleeft intussen ook hoogtijdagen. Al de hele week schommelt de temperatuur in het voorraadvat aan het eind van de dag rond de maximumtemperatuur (die is 80 graden). Dit betekent dat de hele behoefte aan heet water van mijn huishouden de afgelopen week is gedekt door de zonneboiler. En met een zonneboiler hoef je niet te salderen of je druk te maken over een inflatieheffing. Toch een sympathiek duurzaam hulpmiddel, zo’n thermisch zonnesysteem. Zo gek nog niet als gespreide investering.

Verminderen van thermische belasting van omvormers

ok4_koelblokMet het schitterende weer van de afgelopen dagen staan omvormers bij wijze van spreken roodgloeiend. Bij een omzetefficiency van 95% blijft er nog altijd 5% van het aangeleverde vermogen over en dat gaat verloren als warmte. Warmte is de prijs die we moeten betalen voor de arbeid die wordt verricht om gelijkspanning van de zonnepanelen om te zetten in wisselspanning voor het net. 5% lijkt niet zo veel, maar als de omvormer 1000 Watt produceert is het altijd nog  constant 50 Watt pure warmte die wordt opgewekt, vergelijkbaar met de warmte die een brandende kaars afgeeft. De omvormer wordt dus knap heet en moet gekoeld worden om de electronica op een redelijke temperatuur te houden. Koelen gaat passief of actief met een ventilator die gaat draaien zodra de omvormer een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Mijn stokoude OK4E omvormertjes zijn compacte aluminium blokjes die passief worden gekoeld. Ze moeten dus op een plek zitten waar koellucht bij kan. Om de arme hete donders (ze kunnen 60 graden worden) een beetje te helpen heb ik ze voorzien van extra koellichamen. Het enorme maar zeer effectieve ding dat u op het plaatje ziet is afkomstig van een afgedankt stuk wetenschappelijke apparatuur. Overkill draagt in dit geval bij aan overleven.

Noodmaatregel: anti-inflatieheffing op zonnestroominstallaties

Na de anti-dumping heffing vorig jaar op zonnepanelen door de EU doemt uit het niets een nieuw gevaar voor zonnepaneelbezitters op. Volgens een naamloze bron bij het ministerie van Economische Zaken komt er heel snel een anti-inflatiebelasting op zonnestroominstallaties, met name op bestaande systemen. Reden is dat zonnepanelen de inflatie sterk aanwakkeren en dit jaar in, jaar uit doen. Dat zit zo. De zon schijnt gratis, en levert dus gratis energie. Zonnepanelen zetten zonneenergie om in stroom. Stroom kost geld. Zonnepanelen creëeren dus in feite geld. Op zich is dat geen probleem, maar al dat geld opgewekt door al die systemen wordt toegevoegd aan de economie. De geldvoorraad zwelt dus ongecontroleerd aan: het inflatiespook. Daar moet iets aan gedaan worden en voiliá: een anti-inflatieheffing. Zo’n heffing moet uitgerekend op bestaande systemen omdat juist die de economie opblazen met al dat ongewenste geld. Het kan vreemd lopen. Men heeft gekozen voor een “big bang” benadering om rechtszaken zoals wegens BTW-terugvordering op zonnepanelen voor te zijn.
Wat hebben ze bedacht bij het ministerie: mensen die hun systeem netjes bij het energiebedrijf hebben aangemeld krijgen met ingang van het volgende kwartaal een aanslagbiljet. Het gaat om een heffing van 10% (plus 21% BTW er overheen) van de geschatte jaaropbrengst voor 2014. De eerste aanslagen gaan het komende kwartaal de deur uit, die kunt u dus volgende week dinsdag op de vloermat verwachten. Mensen die hun PV-systeem niet bij het energiebedrijf hebben aangemeld, moeten aanstaande dinsdag naar de dichtstbijzijnde deurwaarder om hun systeem aan te geven.
copmmentaar: dat wordt voor mij een bezoekje aan de deurwaarder. Gelukkig woont er een bij mij in de straat zodat ik niet hoef te zoeken. En ik heb een ferrarismeter, dus de opbrengst is niet door Big Brother controleerbaar. De prognose voor de zonnestroom opbrengst in 2014 wordt dus erg pessimistisch, reken maar.
Aan- en afmelden van uw PV ysteem bij de netbeheerder gaat via de website www.energieleveren.nl
Adressen van deurwaarders vindt u op www.allegerechtsdeurwaarders.nl

Nou breekt mijn klomp!

De heer Simon Rozendaal, bekend commentator bij Elsevier en kampioen fossiel energiedenken beweert dat de milieubeweging door alle energiebronnen af te keuren de annexatie van de Krim door Putin mede mogelijk heeft gemaakt. Je moet maar op het idee komen. Die Rozendaal is me een eersteklas kanjer kromdenken: omdat in Fukushima de boel mis ging, en wij niet ons land lek willen prikken naar schaliegas, verkoopt Putin meer gas aan ons en daardoor voelt hij dat de koopman het wint van de dominee: ergo Putin annexeert de Krim en de milieujongens hebben het gedaan.
Ik zou toch eerder denken dat we met onze energiehonger en ons gebrek aan politieke realiteit en wil om echt duurzaam te worden ons vrijwillig onder leiding van de heer Balkenende c.s.aan de Russische gaskraan hebben gelegd (jawel, de gasrotonde. En dan komt Boontje om het loontje. En o ja, meneer Rozendaal: die 60.000 Japanners die van huis en haard verdreven zijn rondom Fukushima, zouden die welkom zijn op de Krim?
naar aanleiding van een commentaar van Simon Rozendaal in Elsevier

De Solar Days komen er aan

Alsof het de afgelopen dagen niet zonnig genoeg was, worden tussen 12 en 18 mei a.s. de Solar Days 2014 gehouden, de week waarin zonne-energie letterlijk in het zonnetje staat. Er is o.a. de verkiezing van de Solar City 2014, een Nationaal zonne-energiedebat, er zijn Solar Tours. De organisatie van de Solar Days roept iedereen op om tijdens de Open Zonnehuizen het eigen huis open te stellen voor geïnteresseerden uit de eigen omgeving. Dit is uw kans om aan uw omgeving en buurt uit te leggen hoe prettig het voelt om zonnepanelen te hebben of andere maatregelen op het gebied van duurzame energie-opwekking in, aan of rondom het huis.
www.solardays.nl

Draaien zonnepanelen op gratis geld, op subsidies, net als windmolens?

Een van de commentaren op mijn post van 22 maart ging over “gratis geld”, waarmee kennelijk zuurverdiende belastingcenten worden bedoeld die straks in Zwitserland rücksichtlos worden weggegeven om een of ander doel te ondersteunen die de discussiant niet van harte ondersteunt. In deze spannende week van het invullen en indienen van belastingbiljetten een actueel thema, dunkt mij. Van nature worden windturbines, zonnepanelen en elektrische autos’ weggezet als “zwaar gesteund door gratis geld”, ofwel vet gesubsidieerd. Dat kan belachlijk overkomen zoals afgelopen december met de zwaar gesubsidieerde golf van verkopen van enorme plugin hybride elektrische auto’s. Zo’n uitwas via een belasting-absurditeit is heel nadelig voor het goede doel, vindt u ook niet? Ook tegen windmolens en zonnepanelen wordt door diverse mensen en politieke stromingen scheel aangekeken. Overigens is vorig jaar berekend door nota ben het Intenationale Montaire Fonds dat in Nederland per jaar € 5,6 miljard aan subsidie naar fossiele energie gaat en ‘slechts’ € 1,5 miljard naar hernieuwbare energie. Wat dacht u bijvoorbeeld van onveraccijnsde kerosine voor luchtvaartmaatschappijen. Met andere woorden: dat “gratis geld” gaat overal naartoe, en maar voor een bescheiden gedeelte naar de sector duurzame energie. De commentatoren worden hierom verzocht een toontje lager aan te slaan. There ain’t no free lunch !
bron: duurzaambedrijfsleven

Zwitserland gaat PV achter de meter toestaan

Vanaf volgende maand wordt het voor een Zwitserse zonnepaneelbezitter mogelijk om zijn eigen stroom achter de meter zelf te gebruiken, net zoals dat in ons land bij particulieren gebruikelijk is. Totnogtoe was het in Zwitserland min of meer wettelijk voorgeschreven om alle opgewekte zonnestroom terug te leveren aan het net (met subsidie, dat wel) en dan de stroom weer terug te kopen tegen marktconforme prijzen (in feite het Duitse systeem). Extra stimulans voor Zwitserse huiseigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen wordt dat ze straks 30% subsidie kunnen aavragen op de levering/installatie, iets wat wij weer niet kennen. Men is in Zwitserland dus eigenlijk royaler dan in het gierige Nederland. Bron: Clean Technica