Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Nat en donker in januari

Met 9,8 kilowattuur productie van de originele 6 zonnepaneeltjes uit 2001 is de afgelopen januari beter dan het jaar 2008, maar slechter dan alle andere jaren van hun bestaan. Gelukkig wordt veel goed gemaakt door een zeer lage behoefte aan verwarming. Gauw vergeten en op naar hogere prestaties in februari.

Financiering offshore windpark Gemini rond

Financiering offshore windpark Gemini rond. In de NRC van vandaag stond het bericht dat de financiering van het offshore windpark Gemini rond is. Gemini gaat bestaan uit 150 windturbines  van ieder 4 MW. Het park zal worden aangelegd op 150 km ten noorden van Schiermonnikoog.  De bouw zal in 2015 beginnen en in 2017 zijn afgerond. Een belangrijke stap vooruit voor het aandeel hernieuwbare elektriciteit in ons land. Informatie over dit project vindt u op Wikipedia

De nucleaire lobby roert zich

Het is haast niet te geloven, maar in de Provinciale Zeeuwse Courant wordt geopperd om serieus na te denken over de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land. De schrijver van het pleidooi zet het “schone alternatief van atoomstroom” tegen het “moeilijk op te lossen probleem van opslag van energie van schone zonnepanelen en windmolens”. Als men dan tóch appels en peren met elkaar wil vergelijken, is de opslag van energie uit zonnepanelen een aardig stuk minder problematisch dan de opslag van hoog-radioactief afval (accu’s tegenover 150.000 jaar dodelijk spul). Verder zullen de ge-evacueerde bewoners van het gebied rondom de Fukushima-reactors een beetje ongelovig tegen het “schone kernalternatief” argument aankijken. Ik denk dat we kernfusie een kans mogen geven, maar kernsplijting never nooit. Of willen ze in Zeeland hun aluminiumsmelter terug, en nog een paar erbij?
bron: bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant

Spotnoteringen voor zonnepanelen

Zonnestroom is al zo ver opgeschoven in de vaart van het zakenleven dat er al enige tijd sprake is van een onofficiële spotmarkt. Die markt bestond al in de tijd dat de EuropeseCommissie aan het nadenken was over een anti-dumpingsheffing op zonnepanelen van Chinese makelij. Rond juni 2013 stond de onofficiële “af-container-in-Rotterdam prijs” op € 0,52 per Wattpiek. Afgelopen vrijdag kreeg ik een aanbieding van € 0,49 per Wattpiek. Mijn conclusie gebaseeerd op deze boterzachte aanbiedingen: zonnepanelen zijn het afgelopen half jaar 5% goedkoper geworden. Feit is dat u met een beetje shoppen voor € 1,35 per wattpiek zelf een aardig systeem op uw dak kunt leggen. Voor ca 1,85 per Wattpiek heeft u een kant-en klaarsysteem op het dak. En dan kunt u met wat inspanning nog BTW op terugvangen. Misschien is het zo langzamerhand tijd voor een echte officiële spotmarkt voor zonnepanelen, met notatie op de beurs en een widget op deze website

Jongens, méér panelen op het dak!

Volgens een bericht op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging is met ingang van 1 januari 2014 onbeperkt salderen opgenomen in de Electricteitswet. Dat is heel goed nieuws. Overigens zijn per dezelfde datum isolatiematerialen weer voor de volle 21% BTW belast. Alsof het super-de-luxe artikelen zijn. Mensuren voor aanbrengen van isolatiematerialen en zonnepanelen vallen voorlopig nog steeds onder het verlaagde 6% tarief.
Bericht over salderen op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging

China deed het in 2013 met zonnestroom nog beter dan Japan

 In China is in 2013 het onvoorstelbare vermogen van12 GWp aan zonnestroompanelen geplaatst. Dat is 12.000 MWp ofwel iets van 30x zoveel als in Nederland. Dat moet ook wel want China heeft heel veel inwoners. In Nederland is in 2013 iets in de geest van 20Wp per inwoner geplaatst (zeg 300 MWp op 15 miljoen inwoners), in China met z’n 1200 miljoen inwoners is dat maar 10 Wp per Chinees. Vandaar dat men in China er luchtigjes nog een paar gigawattjes tegenaan gaat zetten.
bron: Sydney Morning Herald

Graantje meepikken?

Deze week is het Nationaal Energiebespaarfonds van start gegaan. Feestelijk werd de landelijke campagne ‘Ik investeer slim’ gelanceerd. En slim is het natuurlijk om te investeren in energiebesparing in de eigen woning. Het mes snijdt namelijk naar liefst vier kanten: meer comfort, lagere stook- en koelkosten, en een hogere waarde bij verkoop en een laag energielabel. Wat wilt u nog meer. Leningen kunnen worden afgesloten tussen 2.500 en 25.000 euro, er is naar goed Nederlands gebruik een enorme papierwinkel, maar de rente staat vast gedurende de looptijd (max 12 jaa) en u kunt onbeperkt tussentijds aflossen Omdat de energiebespaarlening een broek is die zichzelf ophoudt ga ik na wat ik nog aan energiebesparing kan doen. Dat is niet veel en wel veel. De zolder is al geisoleerd, de spouwmuren volgespoten met isolatiemateriaal en overal zit dubbel glas. Op het dak prijken zonnepaneeltjes. Maar: als men helemaal energieneutraal wil worden met een jaren-30 huis, ja dan moeten drastischer maatregelen worden genomen. Dan is het heel handig om daarvoor aanspraak te doen op hulp vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds.

Land van de rijzende zonnestroom

Zojuist ving ik bericht op dat in Japan tussen 1 april en 31 oktober van het afgelopen jaar een hoeveelheid van 3,995 MWp aan zonnestroompanelen is geplaatst. Dat is in een half jaar 10 x zoveel als we in heel Nederland hebben staan! Weer een bewijs dat met een beetje stimulering een heel eind kan komen. Particulieren hebben van deze toename 870 MWp op hun rekening gekomen, de rest is voor grote spelers. In Japan staat op dit moment ruim 11 GWp aan zonnestroomvermogen. bron: Clean Technica

Gaat minder gas de consument meer kosten?

Het terugschroeven van de gasproductie in Groningen had al veer eerder en om heel andere redenen dan aardbevingsgevaar moeten gebeuren. Immers, gas verbranden = CO2 uitstoten. Het argument dat men beter gas kan stoken dan kolen is relatief, want steenkool wordt voornamelijk ingezet voor het opwekken van elektriciteit, en wel de laatste tijd nogal massaal omdat gas zo duur is. Het milieuargument is in ons land immers ondergeschikt aan de economie. Gas dat niet (voor de staat) voordelig wordt gewonnen in Groningen komt uit Rusland. Gazprom geeft zijn  gas niet voor niets weg. Gas als grondstof wordt dus nog duurder dan het al is. Steenkool wordt voor elektriciteitsboeren nog aantrekkelijker als brandstof voor centrales. De minister van Economische Zaken zal ze geen strobreed in de weg leggen.

Het nú in de grond laten zitten van aardgas is op termijn voor de overheid een goede investering omdat straks als gas écht schaars wordt een kuubje uit Groningen vast het dubbele opbrengt dan vandaag. Als het niet een veelvoud is. Kassa! Alleen even geduld hebben.

Paulus Jansen (SP) merkt in zijn blog op dat een paar miljard kuub aardgas minder helemaal geen probleem hoeft te zijn als we wat zuiniger zijn met aardgas. We gooien en smijten met het kostbare spul alsof het niks is. Hij neemt tapwaterverwarming op de korrel. Een douche kost een halve kubieke meter aardgas. Met z’n allen verdouchen we 15 miljoen maal een halve kuub per dag, maal 365 = 2.737.500.000 kuub. Had iedereen maar een zonneboiler, dan was de helft van die hoeveelheid al gedekt. Geen centje pijn dus. Als die zonneboiolers er maar haddden gelegen, maar dat hebben we collectief laten liggen.

De vraag is: wat nu. Gezien de hardnekkige gewoonte van de overheid om tegenvallers eenzijdig te vertalen in lastenverzwaringen voor burgers zou de gasprijs per 1 juli wel eens een extra heffing kunnen krijgen. Later we zeggen: een Loppersumsolidariteitsheffing. Met de onvermijdelijke BTW er overheen.

naar aanleiding van een blog van Paulus Jansen

Platbelasten die vervuilers!

In een ingezonden brief aan de NRC stellen Evert-Jan Bouvy en Dick Butijn dat het nodig is een heffing in te voeren te betalen door leveranciers van zonne- en windenergie. Reden tot invoering van zo’n heffing zou zijn dat de stroomvoorziening met wind- en zonne-energie niet voorspelbaar is er dure gascentrales stand-by moeten staan om op wind- en zonloze dagen de elektriciteitsvoorziening te garanderen. Het principe “de vervuiler betaalt” wordt voor dit snode plannetje opgevoerd.
Moet je nagaan! De bijdrage van duurzame energie is nog geen 4% van de nationale elektriciteitsvoorziening (zon 0,1%) en de heren maken zich op om de duurzame energiesector een extra belastingdreun te verkopen om geld door te schuiven naar energieboeren om hun gascentrales in bedrijf te houden. We leven op dit moment in een situatie dat kolencentrales op volle toeren staan te draaien omdat kolen zo goedkoop zijn, terwijl energieboeren hun gascentrales bij voorkeur stationnair laten draaien omdat gas zo duur is. Wie vervuilt er nu eigenlijk en wie zou er dik belast moeten worden? Energieboeren met hun smerige kolenfikkende en CO2 uitbrakende centrales of ik en mijn medeburgers met mijn paar CO2 loze zonnepaneeltjes. Ik haal liever duizend keer diep adem boven mijn zonnepanelen dan boven een schoorsteen van een kolencentrale. Zegt u het maar. Ik stel voor dat de heren Bouvy/Butijn snel inpakken en héél misschien terug mogen komen met hun volstrekt fantastische idee zodra de bijdrage van zonne- en windstroom boven de 30% uit gaat komen. In Duitsland, Denemarken en Spanje gaat het namelijk crescendo met duurzame energie en hier niet. En valt de stroom daar vaker uit dan bij ons?
Komisch is dat op de pagina van de NRC naast het droogkomische voorstel van Bouvy/Butijn een ingezonden stukje staat van Mark Beumer waarin wordt vastgesteld dat de fossiele sector vergeleken met de duurzame sector in Nederland per inwoner op 249 euro subsidie kan rekenen (n.a.v. het windmolens-draaien-op-subsidie-stukje van Hans Wiegel eerder afgelopen week in NRC – Hans kan er ook wat van!).
bron: NRC-Weekend, katern Opinie, zaterdag 18 januari 2014